Aanbod

Wonen, Begeleiding, Activering

Wonen

Groepswoning: Woning van beschut wonen waarin je samen met anderen woont. Bij de start van je traject bij ons krijg je twee woonbegeleiders toegewezen. Er is geen permanente begeleiding aanwezig in de woning. Eén keer per week is er huisvergadering in elke groepswoning. Daarnaast kunnen er ook individuele momenten ingepland worden naargelang jouw behoefte. Bij het studio- en individueel wonen wordt er wekelijks een individueel moment ingepland. 

Studio wonen: Studio van beschut wonen waarin je alleen woont.  Bij de start van je traject bij ons krijg je twee woonbegeleiders toegewezen. Er wordt wekelijks een individueel moment ingepland.

Individueel wonen: Je woont in een woning die je huurt of hebt gekocht.Ook hier krijg je bij de start twee woonbegeleiders toegewezen. Er wordt een wekelijks individueel moment gepland.

Bij BW Ipso bieden wij een onthaalbuddy aan. Dit is een bewoner die al langer bij ons woont en de buurt ondertussen goed kent. Hij of zij kan jou meenemen op sleeptouw om de buurt en eventueel medebewoners beter te leren kennen. Uiteraard is dit vrijblijvend. Als jij hier geen behoefte aan hebt hoeft dit ook helemaal niet.

Vrije tijd & Ontmoeting

Zelf zetten wij ook in op activering van onze bewoners. Dit doen we door activiteiten te organiseren zoals wandelingen, uitstapjes, kookactiviteiten,… Iedereen die wil kan en mag deelnemen. We proberen de activiteiten gratis of tegen een lage prijs aan te bieden.

Tot slot kunnen onze bewoners ook steeds terecht bij De Moester en Poco Loco.

Werken & Leren

=== uit te werken ===

Zorgvernieuwing

Als organisatie zijn we steeds op zoek naar andere vormen van zorg.

Daarom zetten we in op zorgvernieuwingsprojecten in samenwerking met onze partners. 

enkele voorbeelden hieromtrent zijn

  • Respijtplek: “John’s inn” 
  • Geestige Buffalo’s
  • Samenwerking nachtopvang Gent
  • Samenwerking PCGS betreffende intensieve zorgtrajecten 
  • Robuuste woningen 

Werk & Leren

Wanneer je start bij onze organisatie krijg je twee woonbegeleiders toegewezen. Zij zullen jou ondersteunen doorheen je traject bij BW IPSO. In tegenstelling tot een opname in het ziekenhuis is er geen permanente begeleiding in huis aanwezig. Begeleidingsmomenten zijn afhankelijk van de woonvorm, wanneer begeleiding bij jou langs komt vul je samen in op de contactpagina in het begin van deze bundel. In de groepswoningen worden er geregeld huisvergaderingen georganiseerd, ook dit is afhankelijk van woning tot woning. Tijdens zo’n huisvergadering wordt heel wat besproken. Het samenleven in groep is fijn, toch brengt het soms ook uitdagingen met zich mee om met meerdere personen in een huis te wonen. Op een huisvergadering kan hierover in gesprek gegaan worden, maar hier hoef je uiteraard niet op te wachten. Daarnaast komen er nog heel wat andere thema’s aan bod. Wanneer je nood hebt aan extra ondersteuning is het waardevol dat je dit met ons bespreekt. We gaan samen met jou aan de slag om ervoor te zorgen dat de ondersteuning die we bieden zoveel mogelijk aansluit bij wie jij bent en wat je nodig hebt. Binnen BW IPSO werken we met begeleidingsplannen, we doen alles met een doel. Hierbij vertrekken we vanuit jouw wensen en krachten op verschillende levensdomeinen. Op deze manier proberen we samen met jou je kwaliteit van leven te vergroten en tot herstel te komen. Als nieuwe bewoner komt er waarschijnlijk heel veel op je af. De belangrijkste afspraken rond het samenleven kan je terugvinden in ons huishoudelijk reglement. We vinden het binnen BW IPSO belangrijk om te werken op maat van onze bewoners.

Veel gestelde vragen

Indien iemand zich wil aanmelden kan die contact opnemen via 0499 71 47 40 of via aanmeldingen@bw-ipso.be. Er wordt eerst een aanmeldingsformulier ingevuld wat samen met een psychiatrisch verslag opgestuurd wordt. Hierna vindt een gesprek plaats met onze psychiater. Hieruit blijkt of beschut wonen al dan niet de juiste keuze is, zo ja, wordt men op de wachtlijst geplaatst. Zodra er plaats vrij komt wordt men terug gecontacteerd voor een kennismaking met de mogelijke woonst.
Op deze vraag is er geen vast antwoord. Het is zeker niet verboden om een huisdier te houden. Je moet dit wel bespreken met je medebewoners en woonbegeleiders. Dit is belangrijk aangezien ook zij in contact zullen,komen met jouw huisdier. We vragen ook om zelf een oplossing te voorzien voor jouw huisdier in tijden dat je even niet in staat bent ervoor te zorgen.
Je bent een volwassen persoon en gaat en staat waar je wilt. Het is wel fijn dat je ons inlicht wanneer je voor enkele dagen het huis verlaat of een gepland begeleidingsmoment niet aanwezig kan zijn.
Bezoek is van harte welkom in de woning. Het ontvangen van bezoek is iets wat je best met je medebewoners bespreekt.
Per maand betaal je een vaste woonvergoeding. In deze vergoeding zijn onder andere de kosten voor nutsvoorzieningen (EGW) en een internetabonnement inbegrepen. Het budget voor het huishouden wordt in iedere woning anders georganiseerd. Er wordt per week of per maand een inleg gedaan om algemene kosten te dekken zoals bv. toiletpapier, afwasmiddel…