Netwerk

Familie, vrienden, initiatieven

Samenwerken met familie en vrienden

Als familie en vrienden heten we jullie hartelijk welkom!

Wij vinden het vanzelfsprekend dat jullie als steunfiguur betrokken worden in het begeleidingstraject waar dit mogelijk is. We zoeken graag samen met bewoners en het netwerk uit hoe dit vorm kan krijgen.

Dit kan door bv mee te denken over familiebeleid of  een handje te helpen tijdens activiteiten. Daarnaast maken we ook gewoon graag even tijd voor een babbel. Het beroepsgeheim laat ons niet toe alle informatie te delen, dit sluit een open dialoog natuurlijk niet uit. De huisbegeleiding is dan het eerste aanspreekpunt.  De gegevens van de familiereferentiepersoon vinden jullie eveneens terug hier terug. Zo blijft onze organisatie zowel nu als in de toekomst een warme plek waar familieleden maar ook vrienden, collega’s en buren zich welkom voelen en waar familiebeleid fundamenteel verankerd is.

Interessante links