Over ons

Missie

Beschut wonen IPSO biedt met, door en voor mensen met een psychosociale kwetsbaarheid een veilige basis aan om vanuit eigen kracht te mogen groeien.

Of Beschut wonen IPSO biedt met, door en voor mensen met een psychosociale kwetsbaarheid een herstelgericht traject op maat aan. We creëren een veilige basis van waaruit mensen vanuit eigen kracht mogen groeien.

Authenticiteit: bij ons kan je jezelf zijn en tonen. We bouwen vanuit die authentieke houding een band op en trajecten uit. 

Gelijkwaardigheid & samen: we gaan aan de slag met, door en voor iemand. We vertrekken vanuit gelijkwaardigheid, zonder hiërarchische verhouding. Eigen regie en verantwoordelijkheid zijn cruciaal. 

Hoop: we trachten mensen opnieuw te laten geloven in zichzelf en perspectief te bieden. Als de hoop zoek is, bieden wij kansen om te herbronnen.

Visie

We bieden ondersteuning op verschillende levensdomeinen: wonen, leven, werken en vrije tijd.
 1. Beschut wonen
  • we bieden woonvormen aan in verschillende wijken/ buurten (bewust zowel in een stedelijke als plattelandsomgeving), steeds in afstemming en samenwerking met de buurt.
  • we bieden psychosociale begeleiding, waarbij we streven naar authentiek samenwerken met en voor elkaar, vanuit een gelijkwaardige relatie
  • we stippelen samen met onze bewoners een op maat gemaakt traject uit, met een lach, een traan en een vleugje humor. We zijn daarbij sterk gericht op de kracht, de sterktes en mogelijkheden van zowel de bewoners als de  begeleiders
  • We bewaken en bevorderen de gezondheid van de bewoner, zowel op fysisch als psychisch vlak
  • We creëren rust, ruimte en structuur
  • In samenspraak met de bewoners organiseren we activiteiten, in groep of individueel. We gaan sporten, wandelen, koken, spelen, exploreren de omgeving en de natuur, culturele activiteiten, …
  • We breiden het netwerk van de bewoners en de organisatie uit.
  • We informeren ouders, familie en omgeving, betrekken hen actief bij de organisatie van activiteiten, en geven hen een stem in de organisatie. 
  • We scheppen mogelijkheden om van elkaar te leren (bv contact met lotgenoten, ontwikkeling van nieuwe vaardigheden).
  • Hoopvol gaan we op zoek naar verbinding en terug stappen durven zetten

Historiek

Opstart
Ontstaan van Hand in Hand en Ithaka
In 1984 startten enkele hulpverleners met het huren en inrichten van huizen voor psychiatrische patiënten. De bedoeling was om de mensen met wat ondersteuning zo zelfstandig mogelijk te laten wonen in de samenleving. Hiervoor richtten ze de vzw Ithaka op, waarvan de benaming verwijst naar het werk 'Odyssee' van Homerus waarbij de symboliek terug te vinden is van 'de reis, de tocht is belangrijker dan de uiteindelijke bestemming'.
Aug 23 1987
Samenwerking
In december 1999 werd de samenwerking uitgebreid met 37 plaatsen van beschut wonen PC Sint Jan De Deo en zo werd vzw Odysseus uitgebreid voor een erkenning van 104 plaatsen.
2004
Domos & Delta
In december 2013 werd de samenwerkingsovereenkomst Domos uitgebreid met Delta Wonen en de partners RCGG Gent Deinze Eeklo en Algemeen ziekenhuis Sint-Lucas en Kliniek de Pelgrim herlocaliseerde zijn 6 plaatsen naar zuid Oost Vlaanderen. Domos beschikte dan over 98 plaatsen.
2021
1974 & 1984
Erkenning
1990 werd beschut wonen officieel erkend door de overheid. Ithaka beschikt dan over 40 plaatsen. Hand in Hand over 21 plaatsen. Hand in Hand ging de samenwerking aan met het UZ Gent en CGGZ De Schelp Door de reconversie maatregelen in de psychiatrie konden bedden afgebouwd worden en plaatsen beschut wonen gecreëerd worden. Hierdoor konden extra plaatsen beschut wonen gecreëerd worden. Ithaka ging de samenwerking aan met PC Sleidinge en Kliniek De Pelgrim en ontstond vzw Odysseus. Het Psychiatrisch Centrum Sleidinge bracht 21 plaatsen in en Kliniek De Pelgrim 6 plaatsen. In het samenwerkingsverband zetelde verder vzw Centrum De Schelp, dienst voor geestelijke gezondheidszorg en vzw Dibrosi als partners
1999
De Wende
Hand in Hand fusioneren en vzw De Wende en zo ontstaat vzw Ipso-Gent

In september 2004 verkoos het beschut wonen van PC Sint Jan De Deo om terug hun eigen weg te gaan en starten vzw Delta Wonen op.

In september 2004 werd het ‘samenwerkingsverband vzw Domos’ opgericht. (67 plaatsen)
2013
BW IPSO
vzw Ipso-Gent en vzw Domos fusioneren tot BW IPSO (Initiatief Psychosociale Ondersteuning)