Over ons

Team BW IPSO

We zijn een diverse groep met een open vizier, vertrouwen en geloof in elkaars mogelijkheden. We hebben de ruimte om onszelf te zijn, bij elkaar aan te leunen en te ondersteunen. Ook als het even tegenzit.​

‘Ik had jaren geleden nooit kunnen denken dat ik mijn levenslust zou terug winnen. Ik had ook nooit kunnen fantaseren dat ik mijn eigen dromen zou leven en niet meer die van een ander opgedrongen. Wanneer je dan opeens het geluk hebt om liefde te ervaren, dan verandert er iets in je hart wat levensvreugde genoemd wordt.’

(R. – bewoonster)

Missie

Beschut wonen IPSO biedt als Initiatief Psycho – Sociale Ondersteuning een veilige haven met, door en voor mensen met een psychosociale  kwetsbaarheid. We vinden het belangrijk om mensen de ruimte te geven om zichzelf te kunnen en mogen zijn. Iets wat evident klinkt maar het veelal niet is.

Visie

Onze visie is gebouwd rond 7 pijlers.

Inclusie

Inclusie

We bouwen aan een open en diverse samenleving waar iedereen meetelt en zichzelf kan en mag zijn. 

Ontmoeten

Ontmoeten

We bieden een plek waar je nieuwe mensen leert kennen. Ont-moeten betekent ook dat we nieuwsgierig stilstaan bij wat er voor  jou effectief toe doet, wat is voor jou belangrijk en wat niet?

Krachtgericht werken

Krachtgericht werken

We werken ‘herstel – en krachtgericht’. Samen gaan we op zoek naar je talenten en kwaliteiten zodat je opnieuw ‘goesting’ krijgt in de dingen die op je pad komen. Met vallen en opstaan. Zo verschuiven we geleidelijk de focus terug naar wat lukt, het verleden voorbij.  Wat je ook beweegt, wij supporteren met je mee! […]

Samen

Samen

In samenspraak met de bewoners organiseren we activiteiten, in groep of individueel. We gaan sporten, wandelen, koken, spelen, exploreren de omgeving en de natuur, culturele activiteiten, … We scheppen mogelijkheden om van elkaar te leren (bv contact met lotgenoten, ontwikkeling van nieuwe vaardigheden). Lukt iets niet? Misschien kunnen  we het dan wel eens samen proberen. 

Hoop

Hoop

We willen mensen een plek geven waar ze kunnen ‘zijn’, waar de ‘goesting’ terugkomt  om te durven dromen.  Hoopvol gaan we op zoek naar verbinding en terug stappen durven zetten.

Betrokkenheid

Betrokkenheid

Het is voor ons van belang dat je je ten alle tijden betrokken voelt. Wanneer we samen op zoek gaan naar interesses, biedt dit jou tevens de kans om medeverantwoordelijk te worden voor bepaalde aspecten binnen onze werking. We streven naar authentiek samenwerken met en voor elkaar, vanuit een gelijkwaardige relatie. Familie en naasten geven […]

Kwartiermaken

Kwartiermaken

We nodigen je uit om samen op weg te gaan of helpen jou de weg te vinden naar plekken waar een ‘warm welkom’ centraal staat. Dit doen we door contacten te leggen met bv. de buren in de straat, lokale handelaars, buurtorganisaties, culturele centra enz. Door het stimuleren van ontmoeting en betrokken zijn op elkaar, […]

Historiek

1976
Ontstaan van Hand in Hand
Het zijn vooral de kleinschalige initiatieven die - dikwijls tegen de stroom in - ijveren voor betere leefomstandigheden en respectvolle bejegening van mensen met psychiatrische kwetsbaarheid. Hetzij in deze filosofie dat Hand in Hand haar wortels heeft. Vrijwilligers vinden elkaar en experimenteren met kleine, betaalbare leefgemeenschappen waar huiselijke sfeer, zinvol bezig zijn en in beeld komen (wat vandaag destigmatisering heet) centraal staan.
1976
1984
Ontstaan vzw Ithaka
In 1984 startten enkele hulpverleners met het huren en inrichten van huizen voor psychiatrische patiënten. De bedoeling was om de mensen met wat ondersteuning zo zelfstandig mogelijk te laten wonen in de samenleving. Hiervoor richtten ze de vzw Ithaka op, waarvan de benaming verwijst naar het werk 'Odyssee' van Homerus waarbij de symboliek terug te vinden is van 'de reis, de tocht is belangrijker dan de uiteindelijke bestemming'.
1984
1990
Officiele Erkenning
In 1990 werd beschut wonen officieel erkend door de overheid. Ithaka beschikt dan over 40 plaatsen. Hand in Hand over 21 plaatsen. Hand in Hand ging de samenwerking aan met het UZ Gent en CGGZ De Schelp
1990
1999
Samenwerkingen
Door de reconversie maatregelen in de psychiatrie konden bedden afgebouwd worden en plaatsen beschut wonen gecreëerd worden. Hierdoor konden extra plaatsen beschut wonen gecreëerd worden. Ithaka ging de samenwerking aan met PC Sleidinge en Kliniek De Pelgrim en ontstond vzw Odysseus. Het Psychiatrisch Centrum Sleidinge bracht 21 plaatsen in en Kliniek De Pelgrim 6 plaatsen. In het samenwerkingsverband zetelde verder vzw Centrum De Schelp, dienst voor geestelijke gezondheidszorg en vzw Dibrosi als partners. In december 1999 werd de samenwerking uitgebreid met 37 plaatsen van beschut wonen PC Sint Jan De Deo en zo werd vzw Odysseus uitgebreid voor een erkenning van 104 plaatsen.
1999
2004
Eigenheid
Hand in Hand fusioneren en vzw De Wende en zo ontstaat vzw Ipso-Gent In september 2004 verkoos het beschut wonen van PC Sint Jan De Deo om terug haar eigen weg te gaan. vzw Delta Wonen werd opgestart. Vervolgens werd het ‘samenwerkingsverband vzw Domos’ opgericht. (67 plaatsen)
2004
2013
Domos
In december 2013 werd de samenwerkingsovereenkomst Domos uitgebreid met Delta Wonen en de partners RCGG Gent Deinze Eeklo en Algemeen ziekenhuis Sint-Lucas en Kliniek de Pelgrim herlocaliseerde zijn 6 plaatsen naar zuid Oost Vlaanderen. Domos beschikte dan over 98 plaatsen.
2013
2021
Beschut Wonen IPSO
vzw Ipso-Gent en vzw Domos fusioneren tot BW IPSO (Initiatief Psychosociale Ondersteuning)
2021