Over ons

Leer onze organisatie beter kennen

Team BW IPSO

We zijn een diverse groep met een open vizier, vertrouwen en geloof in elkaars mogelijkheden. We hebben de ruimte om onszelf te zijn, bij elkaar aan te leunen en te ondersteunen. Ook als het even tegenzit.

Missie

Beschut Wonen IPSO biedt als Initiatief Psycho – Sociale Ondersteuning een veilige haven met, door en voor mensen met een psychosociale  kwetsbaarheid. We vinden het belangrijk om mensen de ruimte te geven om zichzelf te kunnen en mogen zijn. Iets wat evident klinkt maar het veelal niet is.

Visie

Onze visie is gebouwd rond 7 pijlers.

Inclusie

Inclusie

Inclusie

We bouwen aan een open en diverse samenleving waar iedereen meetelt en zichzelf kan en mag zijn.  BW IPSO zet zich in voor positieve beeldvorming! 

Ontmoeten

Ontmoeten

Ontmoeten

We bieden een plek waar je nieuwe mensen leert kennen.

Ont-moeten betekent ook dat we nieuwsgierig stilstaan bij wat er voor  jou effectief toe doet, wat is voor jou belangrijk en wat niet?

Krachtgericht 2

Krachtgericht werken

Krachtgericht werken

We werken ‘herstel – en krachtgericht’. Samen gaan we op zoek naar je talenten en kwaliteiten zodat je opnieuw ‘goesting’ krijgt in de dingen die op je pad komen. Met vallen en opstaan. Zo verschuiven we geleidelijk de focus terug naar wat lukt, het verleden voorbij. 

Wat je ook beweegt, wij supporteren met je mee! Met een lach, een traan en een vleugje humor.

Samen

Samen

Samen

In samenspraak met de bewoners organiseren we activiteiten, in groep of individueel. We gaan sporten, wandelen, koken, spelen, exploreren de omgeving en de natuur, culturele activiteiten, …
We scheppen mogelijkheden om van elkaar te leren (bv contact met lotgenoten, ontwikkeling van nieuwe vaardigheden).

Lukt iets niet? Misschien kunnen  we het dan wel eens samen proberen. 

Hoop 2

Hoop

Hoop

We willen mensen een plek geven waar ze kunnen ‘zijn’, waar de ‘goesting’ terugkomt  om te durven dromen.  Hoopvol gaan we op zoek naar verbinding en terug stappen durven zetten.

Betrokkenheid

Betrokkenheid

Betrokkenheid

Het is voor ons van belang dat je je ten alle tijden betrokken voelt. Wanneer we samen op zoek gaan naar interesses, biedt dit jou tevens de kans om mededrager te worden voor bepaalde aspecten binnen onze werking. We streven naar authentiek samenwerken met en voor elkaar, vanuit een gelijkwaardige relatie. Op onze ronde tafel kan je steeds thema’s bespreken die je waardevol vindt. 
Familie en naasten geven we een stem door hen te informeren over het reilen en zeilen binnen de organisatie en hen actief te betrekken bij specifieke  activiteiten.

Kwartiermaken

Kwartiermaken

Kwartiermaken

We nodigen je uit om samen op weg te gaan, of helpen jou de weg te vinden, naar plekken waar een ‘warm welkom’ centraal staat. Dit doen we door contacten te leggen met bv. de buren in de straat, lokale handelaars, buurtorganisaties, culturele centra enz. Door het stimuleren van ontmoeting en betrokken zijn op elkaar, bouwen we samen met jou aan een solidaire, ontvankelijke en zorgzame samenleving.

Historiek

Leer onze organisatie beter kennen

1976
Ontstaan van Hand in Hand
Kleinschalige initiatieven begonnen - dikwijls tegen de stroom in - te ijveren voor betere leefomstandigheden en respectvolle bejegening van mensen met psychische kwetsbaarheid. In deze filosofie ontstond VZW Hand in Hand. Vrijwilligers vonden elkaar en experimenteerden met kleine, betaalbare leefgemeenschappen waar huiselijke sfeer, zinvol bezig zijn en wat vandaag destigmatisering heet centraal kwam te staan.
1976
1984
Ontstaan vzw Ithaka
In 1984 startten enkele hulpverleners met het huren en inrichten van huizen voor psychiatrische patiënten. De bedoeling was om de mensen met wat ondersteuning zo zelfstandig mogelijk te laten wonen in de samenleving. Hiervoor richtten ze VZW Ithaka op, waarvan de benaming verwijst naar het werk 'Odyssee' van Homerus waarbij de symboliek terug te vinden is van 'de reis, de tocht is belangrijker dan de uiteindelijke bestemming'.
1984
1990
Officiële Erkenning
In 1990 werd beschut wonen officieel erkend door de overheid. VZW Ithaka beschikte dan over 40 plaatsen. VZW Hand in Hand over 21 plaatsen.
1990
1999
Samenwerkingen
Door de reconversiemaatregelen in de psychiatrie konden bedden afgebouwd worden en plaatsen beschut wonen gecreëerd worden. VZW Ithaka ging de samenwerking aan met PC Sleidinge en Kliniek De Pelgrim, zo ontstond vzw Odysseus. Het PC Sleidinge bracht 21 plaatsen in en Kliniek De Pelgrim 6 plaatsen. In het samenwerkingsverband zetelden verder vzw Centrum De Schelp, dienst voor geestelijke gezondheidszorg en vzw Dibrosi als partners. In december 1999 werd de samenwerking uitgebreid met 37 plaatsen van beschut wonen PC Sint Jan De Deo. VZW Odysseus had op dat moment een erkenning voor 104 plaatsen.
1999
2004
Eigenheid
VZW Hand in Hand fusioneerde met vzw De Wende en zo ontstaat VZW Ipso-Gent. In september 2004 verkoos het beschut wonen van PC Sint Jan De Deo om terug haar eigen weg te gaan. vzw Delta Wonen werd opgestart. Vervolgens werd het ‘samenwerkingsverband vzw Domos’ opgericht. (67 plaatsen)
2004
2013
Domos
In december 2013 werd de samenwerkingsovereenkomst Domos uitgebreid met Delta Wonen. De partners RCGG Gent Deinze Eeklo, het AZ Sint-Lucas en Kliniek de Pelgrim herlocaliseerden hun 6 plaatsen naar zuid-Oost Vlaanderen. Domos beschikte dan over 98 plaatsen.
2013
2021
Beschut Wonen IPSO
VZW Ipso-Gent en vzw Domos fusioneerden tot BW IPSO (Initiatief Psychosociale Ondersteuning)
2021