Samen

Familie, vrienden, initiatieven, samenwerking

Samenwerken met familie en vrienden

We heten familie en vrienden graag welkom!

Wij vinden het vanzelfsprekend dat jij, als steunfiguur, betrokken worden in het traject van jullie naasten. We zoeken samen met bewoners en hun omgeving uit op welke manier dit vorm kan krijgen.  Jullie kunnen meedenken met ons over het familiebeleid of een handje te helpen tijdens activiteiten. Daarnaast maken we ook gewoon graag even tijd voor een babbel. Het beroepsgeheim laat ons niet toe alle informatie te delen, dit sluit een open dialoog niet uit. De huisbegeleiding is het eerste aanspreekpunt voor familie en vrienden. Onze organisatie blijft een warme plek voor naasten. 

Interessante links