Samen

Samenwerken met familie en vrienden

We heten familie en vrienden graag welkom!

Wij vinden het vanzelfsprekend dat jij, als steunfiguur, betrokken wordt in het traject van jullie naasten. We zoeken samen met bewoners en hun omgeving uit op welke manier dit vorm kan krijgen.  Jullie kunnen meedenken met ons over het familiebeleid of een handje te helpen tijdens activiteiten. Daarnaast maken we ook gewoon graag even tijd voor een babbel. Het beroepsgeheim laat ons niet toe alle informatie te delen, dit sluit een open dialoog niet uit. De huisbegeleiding is het eerste aanspreekpunt voor familie en vrienden. Onze organisatie blijft een warme plek voor naasten. 

Als zorgorganisatie ondersteunen we de rol van de familievertrouwenspersoon. We ondertekenden hiervoor het ‘charter Familievertrouwenspersoon’ met vzw Familieplatform.

Een familievertrouwenspersoon (FVP) is een onafhankelijk aanspreekpunt voor familie: Wanneer familie nood heeft aan een luisterend oor of moeilijkheden ervaart rondom de zorg voor een familielid, kan hij/zij terecht bij de familievertrouwenspersoon.

 

Concrete taken van de familievertrouwenspersoon:
  • Het bieden van een luisterend oor bij moeilijkheden tussen familie en zorgorganisatie, wanneer familie zich niet begrepen voelt, …
  • Het geven van algemene informatie over het ziektebeeld en de gevolgen voor familie, alsook over beschikbare doorverwijzingen voor familieleden
  • Het geven van informatie over beroepsgeheim & de algemene wet- en regelgeving
  • Belangenbehartiging, onder meer door ondersteuning in gesprekken met hulpverleners
  • Bemiddelen tussen familie en hulpverleners/zorgorganisatie, en desgewenst adviseren bij klachtprocedures
  • Anoniem signaleren van problemen of knelpunten die familie ervaren binnen de zorgorganisatie