Een blik op herstelondersteunend werken bij BW IPSO

doorbreken van taboes en het verminderen van stigma

22 december 2023

Afgelopen najaar werden bewoners, medewerkers en stafleden bevraagd door het cliëntenbureau.

De focus van deze  bevraging lag op de implementatie van herstelondersteunend werken binnen beschut wonen IPSO. De resultaten van deze bevraging tonen aan dat onze organisatie aanzienlijke inspanningen levert om de principes van gelijkwaardigheid, hoop, en het geloof in een kwalitatief leven voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te bevorderen. We zetten ons actief in voor het doorbreken van taboes en het verminderen van stigma rondom psychische gezondheid. Daarnaast worden onze inspanningen om familie en naasten te betrekken in het ondersteuningsproces op waarde geschat, en daar zijn we blij om!

Desalniettemin identificeren we enkele uitdagingen, waaronder het effectiever inzetten van ervaringsdeskundigen, het ontwikkelen van een uitgebreider aanbod aan psycho-educatie, en het vergroten van de regie die bewoners hebben over hun begeleidingsplan. We streven ernaar om in de toekomst nog meer nadruk te leggen op het betrekken van familie en het bredere netwerk bij de begeleiding van onze bewoners.

Deel dit bericht