Hoog bezoek in Beschut Wonen IPSO!

21 februari 2023

We verwelkomden niemand minder dan Dirk den Hollander binnen onze organisatie.

Dirk is sinds de jaren 80 één van de grondleggers van de rehabilitatiebeweging in Nederland en België. Zijn gedachtegoed, verschillende boeken en publicaties zorgden ervoor dat de methodiek rond het Systematisch Relationeel handelen (SRH) ook in de rest van Europa vaste voet aan de grond kreeg in talloze organisaties binnen de geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang. Daarnaast werkte Dirk onder andere als hoofdopleider Strenghts en SRH bij de RINO Groep, waar hij via training en opleiding het SRH model hielp verspreiden en implementeren.

Voor zijn werk en engagement werd Dirk benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau in 2018 en ontving hij de Douglas Bennett Award in 2010. 

Dirk bezocht onder andere de werking van De Moester en Villa Voortman om de dag af te sluiten in het Deltahuis, één van de aanloop plekken van IPSO.

Het rondetafelgesprek werd vooral een fijne en hartelijke ontmoeting met een mooie mix van mensen die zich vanuit een verschillende rol (bewoner, begeleider, leidinggevende) gelijkwaardig met elkaar verbonden weten binnen de visie van herstelondersteunend werken.

De uitwisseling leerde ons dat visie en plannen geen dogma hoeven te zijn. Eerder een leidraad die handen en voeten en soms ook vleugels geven aan de wensen en dromen van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

 

 

Deel dit bericht